Folkemødet på Bornholm 13.-16. juni 2019

Gode debatter med forståelse for at folkeskolens resurser er for få og at der er alt for meget topstyring.

 

Aktive lærerstuderende og en masse friske lærere fra København, Århus, Bornholm og andre kredse i DLF satte deres præg på en spændende weekend.

Dorte Lange |
Næstformand i Danmarks Lærerforening
Indlæg   
Taler